Inhoudsopgave

0- Inleiding

1- De grote verwarring

2- De territoriale grenzen

3- De talen

4- De gemeenschaps-vormen

5- "Moorddadige identiteiten"

6- "De Vlaming verdient 7% meer dan de Nederlander"

7- Over contactzones tussen culturen

8- "...en als men zich nu eens bezighield met gewestvorming?"

Bij wijze van besluit